logo

Kleurenschema: blauw - grijs


Geheimschrift voor beginners

Deze tekst schreef ik op 2004-02-15 voor het clubblad van de Buys Ballot scoutinggroep.

Inleiding

Je eigen geheimschrift maken is niet eens zo moeilijk. Hieronder beginnen we met een simpel voorbeeld.

Vervangingsmethoden: je vervangt een letter door een andere letter of door een cijfer. Een ander duur woord hiervoor is substitutiemethode.

Cijfers voor letters

A=1, B=2, C=3, etc. Zo is 8-1-12-12-15 = hallo

Opschuifmethode

A=C, B=D, C=E (letters steeds iets opschuiven). Zo is jcnnq = hallo

Moeilijk maken

Deze trucs zijn gemakkelijk te kraken. De letter "e" komt veel vaker voor dan de letter "q". Dus als je een lange tekst hebt moet je opzoeken welk teken het meest voorkomt en dan heb je meestal de "e"!

Daar is een oplossing voor. Je hebt gezien dat je elke letter een cijfer kunt geven. We gaven de A het getal 1 omdat de letter A de eerste letter van het alfabet is. Maar we kunnen ook meerdere cijfers aan een letter geven:

E = 5, 27, 28

Zowel de 5 als de 27 als de 28 betekenen dan "e". Bijvoorbeeld: 5-14 = EN, maar 27-14 is ook EN en 28-14 is ook EN. Door te tellen welk cijfer het meest voorkomt kun je dan niet meer de E achterhalen. Voor de Q is natuurlijk een cijfer genoeg!

Test (cijfers voor letters; niet moeilijker gemaakt)

1-12-19---10-5---4-9-20---11-21-14-20---12-5-26-5-14---2-5-14---10-5---19-12-9-13

Programmacode

rem vbscript (asp)
voorbeeld = "als je dit kunt lezen ben je slim"
for i = 1 to len(voorbeeld)
	v = mid(voorbeeld,i,1)
	if v = " " then
		cijfers = cijfers & "--"
	else
		v = asc(v) - 96
		cijfers = cijfers & "-" & v
	end if
next

response.write voorbeeld & " is " & cijfers