logo

Kleurenschema: blauw - grijs


Religie

Religie is belangrijk. Het geeft de mens een plaats in de kosmos. Het lijkt me dat het heelal niet zonder oorzaak en bedoeling is. Toeval is een wat vreemde verklaring voor het ontstaan van het leven, hoewel ik ook niet kan bewijzen dat het niet zou kunnen. In ieder geval hebben de kerken niet meer het alleenrecht op de waarheid. Maar dat er een Waarheid bestaat, daarvan ben ik overtuigd.

Het is arrogant om te denken dat je beperkte geest de kosmos kan bevatten, laat staan God - als Hij bestaat, dan kun je hem niet bevatten. Is het wel een Hij? of zou het een onpersoonlijk mathematisch Idee zijn, zoals Plato voorstelde? In ieder geval blijf ik op zoek. De zoektocht zelf is al erg de moeite waard!

Vaak hoor je dat gelovigen gezonder en langer leven. Hoe komt dat? Wetten zijn gericht op het handhaven van de orde in de samenleving. Veel godsdienstige voorschriften richten zich behalve die orde in de samenleving ook op gezonde verhoudingen tussen de mens en de rest van de Schepping, en op een goede relatie tussen de mens en God. Simpel voorbeeld: de tien geboden zijn nuttig als je een rustig en een veilig leven wilt leiden. Religie dwingt de mens om stil te staan en na te denken.

Religie kan ook te dwingend zijn. Het wordt dan een huis vol regels, een groepscultuur, een doel op zichzelf. Dat is religie voor de massa; maar je eigen unieke geest raakt er al snel bekneld. Hoeveel regels, hoeveel orde hebben we nodig?

Orde is gebaseerd op verhoudingen tussen entiteiten die een verschillende plaats en rol hebben. De Christelijke visie op de rolverdeling tussen man en vrouw, de afwijzing van homoseksualiteit en de aandacht voor het gezin zijn pogingen de natuurlijke ordening van de Schepping in stand te houden. Dat klinkt nogal absoluut, en daarom moeten Christelijke normen en waarden niet geforceerd worden in de samenleving (waar de SGP toe neigt) maar moet er vrijheid bestaan, ook voor absolute normen. Kortom, ik denk dat het klassiek liberalisme voor het Christendom zo gek nog niet is!