logo

Kleurenschema: blauw - grijs


Hoewel de dood tenslotte moet zegevieren, moeten we onze onbenullige doelen blijven najagen 'zoals we een zeepbel blazen, zo groot als maar mogelijk is, hoewel we heel goed weten dat hij uiteen zal spatten'.
Schopenhauer, in Bertrand Russell's "Geschiedenis van de westerse filosofie".

gedenk te sterven

Memento Mori. Gedenk te sterven. De boodschap van de Kerk in de Middeleeuwen. Het was dan ook een droeve tijd. Oorlog, pest, uitbuiting, dievenbendes. Het leven op aard bood zo weinig houvast; het was beter om het verlangen naar boven te richten. Veel capabele en intelligente mannen deden dat dan ook. En zo bleef de situatie hier op aard beroerd, want de intelligente mannen hadden het druk met bidden, genade, en het preken over het belang van maagdelijkheid terwijl de dag ervoor een stuk of wat burgers gedood waren als gevolg van een zinloze oorlog. Maar ja, die oorlog werd gevoerd door hun kameraad in de belastingen, de koning. Daar zeg je niks over!

Gelukkig sterven wij tegenwoordig niet meer.

Of we doen alsof we niet meer sterven, de reclame vertelt ons dat we uiterlijk altijd jeugdig kunnen blijven.

In de Middeleeuwen vluchtte men in een vorm van geloof die het initiatief bij de mens wegnam. Vandaag vluchten we vooral in ongeloof voor de werkelijkheid van de dood. Beide gedragingen hebben angst als oorzaak, en vluchtgedrag als resultaat.

Welterusten...