logo

Kleurenschema: blauw - grijs


Bioinformatica

microarray

In de natuur is een enorme hoeveelheid informatie opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan DNA - de code voor al het leven. De bioinformatica ontwikkeld slimme algoritmen en computerprogramma's om met al die informatie om te gaan. Zo krijgen wetenschappers en medici meer grip op de bouwstenen van het leven.

Mijn kennismaking met het onderwerp vond plaats op het LIACS bij het vak Challenges in Computer Science. Ik heb een korte presentatie over de mogelijkheden van de bioinformatica en ook een interview met Dr. Erwin M. Bakker, hoofd van de mastertrack bioinformatica.

Presentatie bioinformatica: ontwikkelingen_bioinformatica.pdf
Interview met Erwin Bakker: interview_erwin_bakker.pdf

Eerder al had ik bij algoritmiek (ook op het LIACS) een simpel algoritme leren toepassen om een stukje DNA in een langere string te ontdekken. In de praktijk worden andere algoritmen gebruikt, maar het was wel een aardige oefening. horspool.c | horspool.txt

Pas later op het AMC, tijdens de studie medische informatiekunde, heb ik iets meer geleerd over bioinformatica. Met name tijdens de graduate course bioinformatics heb ik e.e.a. opgestoken.