JSF logo
JSF logo

de ommezwaai van de publieke opinie in 2002 en 2003

"De Nederlandse regering besloot in februari 2002 verder samen te werken met de USA bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF). Dit werd gezien als een voorbereidende stap in de keuze voor de aanschaf van de JSF... In 2002 was die keuze voor de JSF niet vanzelfsprekend. Ongeveer de helft van de bevolking en veel organisaties uit het maatschappelijke middenveld keerden zich tegen de JSF."

In deze paper wordt daarvoor een verklaring geboden.

Download of bekijk het artikel als PDF: scriptie: JSF.pdf

JSF toestel.
JSF toestel.