logo

Kleurenschema: blauw - grijs


Dirty Tricks

door Evert Mouw
voor LLR
Apeldoorn, 7-2-1996

Inleiding

Hieronder volgt een lijstje met eenvoudige trucs om macht of invloed te krijgen. De meeste zul je al kennen. Het is goed om ze op een rijtje te hebben.

Ik geef je deze lijst niet om je te leren hoe je zelf die trucs moet gebruiken. Je kunt deze trucs slechts dan goed gebruiken als je ze inpast in een strategie en genoeg strategisch inzicht hebt. Die strategieën houd ik voor mijzelf, evenals de trucs die minder vaak voorkomen in de LLR of die meer professioneel zijn.

De bedoeling is dat je ze snel herkent, zodat je jezelf er tegen kunt verdedigen. Als je misbruik maakt van deze lijst, zal ik daar snel genoeg achter komen en jouw vuur met mijn vuur gaan bestrijden. Ik hoop dat deze lijst vuile spelletjes kan voorkomen. Door je bewust te worden van fouten kun je ze voorkomen.

Het is niet de bedoeling dat deze lijst in de openbaarheid komt. Houd deze lijst dus voor jezelf. Alleen diegenen in een min of meer leidende positie krijgen deze lijst. De trucs die ik hier beschrijf zijn vooral voor mensen onderaan de ladder nuttig (om te gebruiken).

Netwerken / vriendjespolitiek

Iedereen heeft sociale contacten. Door zelf veel vrienden te hebben heb je meer invloed. Maar vaak is zo'n groepje vrienden niet gespreid genoeg. Je moet overal je vriendjes hebben, op de meest onverwachte plaatsen. Zo kun je, door slechts enkele mensen te beïnvloeden, de hele school beïnvloeden. Jouw twee contacten in groep B zorgen ervoor dat groep B jou steunt, terwijl jouw vriendje in groep C die groep bewerkt. Soms heb je je eigen groep niet eens nodig - je kunt zonder de LLR dankzij alle groepen die je hebt beïnvloed door slecht enkele contacten te beïnvloeden. Of die andere groepen gaan de LLR onder druk zetten.

Jouw idee moet je niet binnen een kleine groep houden. Praat er met iedereen over, onderzoek de argumenten, motiveer mensen en ga dan pas jouw idee in de vergadering gooien.

Vooraf manipuleren / lobby voeren

Je kunt jouw plannen succesvol door de vergadering krijgen zonder dat je zelf veel hoeft te zeggen of veel argumenten hoeft te noemen. Het is immers niet jouw idee. Anderen zijn nog enthousiaster. Je hebt ze een dag (of meer dagen) voor de vergadering met slechts enkele woorden al overtuigd (kies wel de juiste mensen - vooral je vriendjes). Ze hebben voordat de vergadering begint al een mening. De meeste mensen vinden hun eigen mening belangrijk, en zo zullen ze hun (en dus jouw) mening gaan verdedigen in de vergadering. Hamer er vooraf bij iedere medewerker een ander argument in. Dat is veiliger.

Informatie

Besluiten worden gemaakt op grond van informatie. Als jij degene bent die de informatie in bezit heeft en doorsluist naar de andere leden, ben jij degene die de besluiten maakt. Je kunt informatie achterhouden, verzinnen, veranderen en de informatieoverdracht vertragen. Dankzij jouw sociale netwerk ben je degene die de meeste informatie heeft. Dankzij de chaos die je veroorzaakt hebt gaat de overdracht van informatie langzaam, en is iedereen slecht op de hoogte behalve jij.

Sabotage

Stel tijdens vergaderingen steeds zaken aan de orde die onbelangrijk zijn of ga problemen bespreken waar geen oplossing voor is. Stel je wel zakelijk en serieus op, om niet het imago van een saboteur op te roepen. Dus niet eten en drinken tijdens de vergadering. Al snel zullen er geen resultaten geboekt worden, zullen de anderen minder gemotiveerd raken en zal de situatie chaotischer worden. Jij stelde je actief en serieus op, dus iemand anders is verantwoordelijk, is het slachtoffer . . .

Als er besluiten worden genomen worden ze of niet, of gebrekkig, of te laat uitgevoerd. Deze methode is vooral op korte termijn effectief, maar op lange termijn zelfdodend.

Speel op de man. Veroorzaak misverstanden. Wakker het onderlinge wantrouwen aan. Wijk steeds van het onderwerp af. De sfeer agressief maken. Mensen die praten zo af en toe onderbreken. Gevoelens belangrijker laten worden dan doelgericht practisch denken. Heb overal kritiek op. Houd informatie achter. Schuif ongeschikte mensen naar voren om leiding te geven.

Zwak opstellen

Het kan uitermate nuttig zijn om een discussie te verliezen, terwijl je eigenlijk gelijk had. Ten eerste zal men minder rekening gaan houden met jou. Ze denken dat je ongevaarlijk bent. Ten tweede wordt er nu iets besloten dat minder verstandig is (zie sabotage). Ten derde is er de kans dat het domme besluit dat nu genomen wordt later verkeerd uitpakt. Jouw tegenstanders zijn verantwoordelijk voor dat fiasco, en ineens kun je vertellen waarom dat besluit zo dom was (vooral de tegenstander de schuld geven) en heb je erg veel argumenten. Achteraf praten is namelijk altijd gemakkelijk. Als het plan van de tegenstander zwak is, maar toch succesvol gaat uitwerken, saboteer het dan.

Jezelf onmisbaar maken

Jij bent degene die alles regelt, weet, doet, organiseert enzovoort. Een nogal vermoeiende methode. Schadelijk voor een organisatie omdat de taakverdeling in gevaar komt, de organisatie teveel afhankelijk wordt van één persoon en omdat de anderen minder gemotiveerd of actief worden.

De tegenstander motiveren

Als je tegenstander dom is en de verkeerde dingen doet, leg hem dan niets in de weg. Vul zijn strategie aan. Omdat hij (op lange termijn) zichzelf in de problemen brengt, zal zijn grootste tegenstander, hijzelf, steeds sterker worden. Gedraag je als zijn tegenspeler en toon je zwak, of doe alsof je zijn vriend bent en hou je op de achtergrond.

De tegenstander demotiveren

Door hem te negeren, het wantrouwen tegen hem aan te wakkeren, hem in discussies te verslaan en hem buiten allerlei zaken te houden. Door zijn goede plannen te saboteren, enzovoorts.

Imponeergedrag / blufpolitiek

De anderen doen wat jij zegt, want je praat zelfverzekerd, je hebt kennis en ervaring, je kunt dit soort dingen goed, in het bedrijfsleven/politiek/... doen ze het ook zo, je hebt het beste voor met de groep, verschillende belangrijke mensen denken er net zo over, jouw taalgebruik zit vol moeilijke woorden en interessante opmerkingen, je hebt een mening waar rekening mee wordt gehouden, je serieus en toch bezield of enthousiast opstellen, enzovoort.

Je loopt rechtop en krachtig, alert en nooit gehaast. Je straalt controle uit, en toch ook vriendelijkheid.

Anderen zijn bang om ruzie met je te krijgen, dus zijn ze het maar met je eens.

Enkele trucjes

Aardig doen, en ondertussen tegenwerken.

Doen alsof je heel druk bent met een of ander project, en ondertussen iets anders doen of ineens met een heel ander project aan komen zetten.

Misbruik maken van een moeilijke of chaotische situatie om tegenstanders om zeep te helpen of jouw positie te verbeteren.

Een groep ontbinden door alleen de leider aan te vallen, ook al deed hij zijn best. Een hele groep aanvallen is niet te doen. Op die manier wordt het zenuwcentrum van de groep uitgeschakeld.

De tegenstander zinloze acties laten ondernemen door hun aandacht te vestigen op onbelangrijke dingen die voor hen belangrijk lijken.

De tegenstander in paniek brengen door prikacties en een heleboel geruchten.

De tegenstander lam maken door al zijn informatiekanalen te blokkeren.

Vele negatieve geruchten over de tegenstander verspreiden die grotendeels op waarheid zijn gebaseerd (om zelf geloofwaardig te blijven), maar de goede dingen niet noemen.

Slot

Deze lijst is niet compleet, en misschien ook wel eenzijdig. Met de inhoud hoef je het niet eens te zijn. De meeste trucs zijn niet bepaald toepasbaar in het algemeen belang. Maar in de praktijk hebben ze redelijk goed gewerkt. Ze werden tegen mij gebruikt, zelf heb ik ze gebruikt, en ik ken veel mensen die ze ook gebruiken. Vaak worden ze niet eens bewust gebruikt, vaak ook wel.

Deze lijst heb ik eerder voor mezelf gemaakt, om een aantal zaken op een rijtje te zetten en een periode van list en bedrog af te sluiten, dan voor jullie. Gebruik deze trucs niet, tenzij het in het algemeen belang is en het noodzakelijk is. Erg veel trucjes werken op korte termijn, maar op lange termijn ga je eraan.

Nu wil ik opnieuw herhalen dat een gezonde strategie erg belangrijk is. Een strategie bestaat uit een samenhangende verzameling doelstellingen (die concreet, haalbaar, toetsbaar, positief geformuleerd en ecologisch verantwoord zijn) en een plan in hoofdlijnen om die doelen te realiseren. Jezelf strategie aanleren kost jaren. Daarom wil ik er verder niet op ingaan.

Bedenk je goed dat de nieuwe structuur en situatie minder kansen bieden om machtsspelletjes te spelen. Zulke spelletjes hebben weinig nut op dit moment. Door ze te spelen maak je jezelf kwetsbaar (bijvoorbeeld voor mij). Terwijl Forum het vorig schooljaar dankzij de onderlinge concurrentie juist extra goed functioneerde, is zulke tweedracht op dit moment totaal onacceptabel. De afstand tussen DB en werkgroepen is al vrij groot, en tweedracht binnen een werkgroep zou leiden tot het niets meer uitvoeren van die werkgroep.

Evert Mouw

************** VERTROUWELIJK ****************************

Nog een trucje: doen alsof je van niets weet. Alsof je normaal je gang gaat. Jij valt niet op, de wind waait om je heen, terwijl jij die wind hebt veroorzaakt.

Beweging ontstaat uit rust. De aanval uit de leegte en het maken van dingen uit het niets is voor hen die het beheersen een prima methode in combinatie met de openlijke en voorspelbare methoden.

Literatuur:

strategisch
* Sun-Tzu (Sun Wu)
* Daodejing (Laozi)
* I Tjing
* Strategievorming (Mintzberg)
* Go Rin No Sho (Mushashi)

algemeen
* Essence of Ninjutsu (Hatsumi)
* Logisch denken (Emmet)
* Aardse wijsheid (Gracian)
* De heerser (Machiavelli)
* Panchatantra
* Worstelen en overwinnen (Marden)
* Onrust in Rome (Plutarchus)